בתי ספראנגלית

876 בתי ספר 14682 קורסים

בתי ספרספרדית

327 בתי ספר 3069 קורסים

בתי ספרצרפתית

111 בתי ספר 1217 קורסים

בתי ספרהסינית המנדרינית

51 בתי ספר 317 קורסים

בתי ספרגרמנית

97 בתי ספר 873 קורסים

בתי ספרערבית

32 בתי ספר 330 קורסים

בתי ספררוסית

33 בתי ספר 255 קורסים

בתי ספראיטלקית

76 בתי ספר 804 קורסים

בתי ספרפורטוגזית

17 בתי ספר 143 קורסים

בתי ספריפנית

22 בתי ספר 83 קורסים

בתי ספרהולנדית

5 בתי ספר 94 קורסים

בתי ספרהסינית הקנטונזית

3 בתי ספר 21 קורסים

בתי ספרקוריאנית

3 בתי ספר 20 קורסים

בתי ספרצ'כית

2 בתי ספר 26 קורסים

בתי ספרדניצ

1 בית הספר 18 קורסים

בתי ספרפינית

1 בית הספר 18 קורסים

בתי ספריוונית

5 בתי ספר 31 קורסים

בתי ספרהונגרית

1 בית הספר 18 קורסים

בתי ספרלטבית

1 בית הספר 1 קורס

בתי ספרנורבגית

1 בית הספר 18 קורסים

בתי ספרפולנית

3 בתי ספר 27 קורסים

בתי ספרשוודית

1 בית הספר 22 קורסים

בתי ספרטורקית

7 בתי ספר 48 קורסים

בתי ספרארמנית

1 בית הספר 1 קורס

בתי ספרקטלאנית

1 בית הספר 7 קורסים

בתי ספרגאלית

4 בתי ספר 64 קורסים

בתי ספרעברית

1 בית הספר 5 קורסים

בתי ספרמלאית

2 בתי ספר 4 קורסים

בתי ספרפרסית (פרסית)

1 בית הספר 5 קורסים

בתי ספרסווהילית

2 בתי ספר 5 קורסים

בתי ספרתאילנדית

1 בית הספר 3 קורסים

בתי ספרהאוקראינית

3 בתי ספר 5 קורסים